BK Adept tar farväl

BK Adept

CO/ Pia Karlsson

Blåregnsvägen 6

245 44  Staffanstorp

Ordförande

Hans Eldh

0413-544378

0707-957595

Sekreterare

Pia Karlsson

040-432100

0739-757655

Kassör

Else-Marie Karlsson

046-254473

0738-216594

Ledamot

Anita Eldh

0739-327751

Ledamot

Magnus Andersson


Suppleant

Kenneth Kristiansson


UK

Nationella Herr

4-manna mix


Magnus Andersson


0706-615863

Lagledare

Nationella Herr

Anita Eldh

0739-327751

Lagledare

4-manna mix

Sven Karlsson


Tävlingsledare

Magnus Andersson

0705-615863

Rapport BITS


Magnus Andersson

Ann-Sofie Göransson

0705-615863

0704-663553

Webbansvarig


Ann-Sofie Göransson

0704-663553